Reklama polityczna

Głównym celem reklamy politycznej jest wykreowanie kandydata, kandydatów lub całej partii w taki sposób, aby zdobyć społeczne zaufanie, a co za tym idzie wygrać z innymi partiami politycznymi. Reklama polityczna ma na celu wyróżnienie kandydata na tle innych, pokazanie jego najmocniejszych stron i często wypunktowania słabych stron przeciwników – zwłaszcza tych najgroźniejszych. Największa intensywność reklam politycznych ma miejsce, co oczywiste przed wyborami, jednak w okresie wolnym od wyborów znacznie rzadziej, ale również można się na nią „natknąć”. Reklama ta pokazuje społeczeństwu wizerunek kandydatów/ partii, ich strategie i cele polityczne, a także środki jakimi chcą te cele zrealizować. Reklama reklamą, jednak jak można było się niejednokrotnie przekonać partie/kandydaci nie zawsze realizują to co szumnie zapowiadają w reklamach. Głównym celem reklamy politycznej jest wyniesienie partii jak najwyżej w sondażach, a najlepiej na sam ich szczyt, a zazwyczaj jakimi środkami uda się to osiągnąć jest sprawą drugorzędną – najważniejsze jest przekonanie do siebie społeczeństwa.

 

Poprzedni post Czy marketing jest ważny dla Twojej firmy
Następny post Dlaczego warto promować firmę w social media?